Pretty Russian Girl Sings “Kahit Maputi na ang Buhok Ko” with David DiMuzio

1252

Anna Rabtsun is Russian Girl loves to sing Tagalog Songs.

Kahit Maputi na ang Buhok Ko
Photo Credit: facebook/annarabtsun

David DiMuzio is an american singer / songwriter  who grew up in Charlotte, North Carolina.

Kahit Maputi na ang Buhok Ko
Photo Credit: jackfroot.com